Privacyverklaring

Ik ben Ageeth Jak, m’n eenmanszaak heet Goodstoremember en Fruffel is daar een handelsnaam van. Via deze website, waar ook een webshop op zit, worden persoonsgegevens verzameld. Op deze pagina vind je daar meer informatie over. Je kunt er in ieder geval van op aan dat je gegevens vertrouwelijk behandeld worden en dat ik ze nooit aan derden zal verkopen.

De persoonsgegevens die verwerkt worden

Goodstoremember verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt hebt. De persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • bankrekeningnummer
 • via Google Analytics gegevens over onder andere websitegedrag, welke internetbrowser en wat voor type apparaat

Goodstoremember verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor de uitvoering van de dienstverlening
 • om goederen bij je af te leveren
 • het verzenden van nieuwsbrieven – wat ik tot op heden nog nooit gedaan heb ;-)

Goodstoremember verwerkt ook persoonsgegevens als ik daar wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Persoonsgegevens bewaren

Goodstoremember bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doelen waarvoor deze verzameld worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Goodstoremember verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Goodstoremember blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Deze website gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De informatie die in de cookie is opgeslagen wordt naar deze website teruggestuurd wanneer je deze weer bezoekt.

Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook is het te gebruiken voor website optimalisatie.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Goodstoremember.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde ander(e organisatie) te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, naar mij sturen. Contactgegevens vind je in de footer en hier.

Neem gerust direct contact met me op als je het vermoeden hebt dat er iets niet goed gaat met de gegevensverwerking of als je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens omga. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij.

Tot slot

Ik doe m’n uiterste best om te voldoen aan alle voor mijn situatie relevante aspecten van de privacywetgeving en jou daar goed over te informeren.

Zodra ik ontdek dat er nog iets is wat ik moet doen in het kader van de AVG, er op deze pagina iets blijkt te ontbreken en/of informatie onvolledig is, dan onderneem ik daar zo snel mogelijk actie op en vul ik deze pagina aan.

Heb je vragen (of suggesties)? Neem gerust contact op via het contactformulier op deze website of bel 06 – 11 388 304.